Skålgropfelt Tyinkrysset Kulturminner

 • Opedalstølen med trappa opp til skålgropene

  Opedalstølen med trappa opp til skålgropene Foto: Thor Østbye

 • Skålgropstein i bergarten fyllit. Opdalstølen bak.

  Skålgropstein i bergarten fyllit. Opdalstølen bak. Foto: Thor Østbye

 • Hvorfor laget folk skålgroper?

  Hvorfor laget folk skålgroper? Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni–november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.4 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 20 meter
 • Varighet: 0.5 timer

Om Skålgropfelt Tyinkrysset

Den største lokaliteten av skålgroper i Valdres ligg på Oppdalstølen ved Tyinkrysset i Vang med 12 felt.

Gro O. Kyvik seier dei fleiste skålgropene er å finne på løse blokker og jordfaste steinar. Vi kan samanlikna skålgropene i Valdres med dei i Indre Sogn både når det gjeld motiv og distribusjon. Skålgropene er gjerne plassert i område med god oversikt til omkringliggjande landskap, slik som her ved Opdalstølen.

Skålgropene i stølsområda ligg ofte i historiske stølsgrender, mens skålgropene i dalen ofte er plassert ved gravfelt frå jernalder utan at det er grunnlag for å seie at dei er laga i same tidsrom. Men, av ein eller annan grunn er dei lagt til dei same stadane. Det store fleirtal av skålgroper i Valdres er runde i formen.

Sjølv om skålgroper finst over heile landet, skil Valdres og Sogn seg ut ved at skålgropene i hovudsak er i stølsområda. Vang har 16 registrerte felt og Vestre Slidre har 14. I Nord-Aurdal er det registrert 4 felt, mens Øystre Slidre har 1. I Vang er det i alt kartlagt 365 groper, mens det i heile Valdres er kartlagt 730 (Innselset 1995).

Adkomst: Køyr E16 til Tyinkrysset, kor du tek rv 53 mot Årdal i ca 700 m. Parker her rett utanfor vegen. Du går herfrå på ein gruslagt mindre veg bortover lia i ca 450 m fram til skålgropfeltet.

Kart

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt