Skålgropfelt Tyinkrysset Kulturminner

 • Skålgropstein i bergarten fyllit

  Skålgropstein i bergarten fyllit Foto: Dag Nordsveen

 • Skålgroper (hvor konglene er lagt)

  Skålgroper (hvor konglene er lagt) Foto: Dag Nordsveen

 • Skålgropstein med Opdalstølen bak

  Skålgropstein med Opdalstølen bak Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 0.4 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 20 meter
 • Varighet: 0.5 timer

Om Skålgropfelt Tyinkrysset

Den største lokaliteten av skålgroper i Valdres ligger på Oppdalstølen ved Tyinkrysset i Vang med 12 felt. I følge Gro O. Kyvik finner vi de fleste skålgropene på løse blokker og jordfaste steiner. Vi kan sammenligne skålgropene i Valdres med de i Indre Sogn både når det gjelder motiv og distribusjon. Skålgropene er gjerne plassert i områder med god oversikt til omkringliggende landskap, slik som her ved Opdalstølen. Skålgropene i stølsområdene ligger ofte i historiske stølsgrender, mens skålgropene i dalen ofte er plassert ved gravfelt fra jernalder uten at det er grunnlag for å si at de er laget i samme tidsrom. Men, av en eller annen grunn er de lagt til de samme stedene. Det store flertall av skålgroper i Valdres er runde i formen. Selv om skålgroper finnes over hele landet, skiller Valdres og Sogn seg ut ved at skålgropene i hovedsak er i stølsområdene. Hovedtyngden av feltene i Valdres ligger i Vang og Vestre Slidre, der Vang har 16 registrerte felt og Vestre Slidre har 14. I Nord-Aurdal er det registrert 4 felt, mens Øystre Slidre har 1. I Vang er det i alt kartlagt 365 groper, mens det i hele Valdres er kartlagt 730 (Innselset 1995). Adkomst: Kjør E16 til Tyinkrysset, hvor du tar av og kjører rv 53 mot Årdal i ca 700 m. Parker her rett utenfor veien. Du går herfra forbi det store murhuset og fortsetter på den gruslagte hytteveien bortover lia i ca 450 m fram til skålgropfeltet. Tolking av skålgropene Gro O. Kyvik forteller at mange av de norske skålgropene ligger i den subalpine sona opp til 900 moh, i områder som har hatt stølsdrift i historisk tid. Alle gropfelt utenfor jordbruksområder ligger i godt beiteland. Det tilsier at de har knytning mot husdyr og beitebruk. Vi kan se skålgropene som ristninger som markerer viktige områder i landskapet. De kan tolkes som del av en kult og rituell handling for å sikre økt avling. En vanlig tolkning er at skålgropsteiner fungerte som et alter der offer i form av mat eller drikke ble lagt i groper under sermonier. Mange skålgroper er ikke brukbare til slik ofring siden de er på berg som er ujamne eller loddrette. Skålgropene har også blitt tolket som kvinnelig kjønnssymbol og forklart som symbol på reproduksjon og fruktbarhet.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser