Synnerdalen i Budal Sykling

Sykkeltur i seterlandskap med sterke tradisjoner

 • Framme i vakre Synnerdalen

  Framme i vakre Synnerdalen Foto: Nils Moen

 • På vei til Synnerdalen kan du besøke Storbekkøya Museumsseter

  På vei til Synnerdalen kan du besøke Storbekkøya Museumsseter Foto: Storbekkøya Museumsseter

 • Badeplassen ved Dype Stille

  Badeplassen ved Dype Stille Foto: Nils Moen

 • Portal ved Museumssetra

  Portal ved Museumssetra Foto: Nils Moen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-august
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 11.5 kilometer (A til B)
 • Stigning: 270 meter
 • Varighet: 1.5-3 timer

Om Synnerdalen i Budal

Synnerdalen er en eksepsjonell vakker seterdal. Her ligger inntrykkene og opplevelsene på rad og rekke. Setring, beite og slått gjennom generasjoner har skapt et unikt kulturlandskap.

Sykkelturen tar deg gjennom hoveddalføret med høyfjellet på begge sider. Det er muligheter for avstikkere til flere setergrender innover dalen. Mesteparten av turen går langs elva Bua, en lakseførende elv. Turens starter rett ved Storbekkøya museumsseter, en komplett setervoll med bebyggelse fra først på 1800-tallet. Museumssetra er et idyllisk turmål i seg selv.

Etter ca. 4 km etter Storbekkøya passeres Storfossen. Rett ovenfor kan du finne en tilrettelagt badeplass ved navnet ”Dype Stille”. Etterhvert som du beveger deg innover seterdalen vil du kunne skimte majestetiske Forelhogna i all sin prakt. Turen ender i ei vakker setergrend.

Veibeskrivelse

Start sykkelturen ved innfallsporten til Synnerdalen ved parkering ved Storbekkøya museumsseter, ca. 14 km langs fv 622 sørover fra Budal sentrum (Enodd).

Det er bomveg før du kommer til innfallsporten, så det må løses bompenger for å kunne kjøre bil innover setervegen.

Alternativt kan du ta starte sykkelturen i Budal sentrum, ved å parkere ved skole/idrettsplassen.

Turbeskrivelse

Sykkelturen starter på 600 m.o.h og har lett og jevn stigning til Hognarasten på 756 m.o.h. Sykkelturen går på grusvei hele strekningen. Tidvis kan det være en del trafikk på hovedvegen gjennom dalen, både landbrukstrafikk (traktorer og tankbiler) og biltrafikk.

Minnene fra sætra lever sterkest…

” Vi hørte på bjølla om det var kua vår som kom heim til mjølking. Arbeidsdagen på sætra var lang, med tunge tak. Likevel, i alderdommen når kreftene svikter, er det minnene fra sætra som lever sterkest i hugen! Naturmystikken, eventyret som en bar med seg frå barndommen. Ja, tusser var det heller ikke fritt for, mente de gamle. På Brandeggsætra slo de det første mjølkemålet nedved ei stubbrot, første sæterdagen. Det skulle tussan ha. Ellers holdt de ikke fred og det vart ingen avdrått tå krøttera. I fjellet kunne vi følge naturens egen rytme. Her kjente vi oss frie, ja, sjøl sorgen vart lettere å bære …”

- Utdrag fra Bygda mellom fjella, Grend, hus og slekt i Budalen.

Faktaopplysninger

Natur- og kulturarv

 • Seterdalene Budalen og Endalen er vernet som landskapsvernområder og har i tillegg status som utvalgte kulturlandskap. Les mer om utvalgte kulturlandskap på landbruksdirektoratets nettsider.
 • Budalen landskapsvernområde, er på 33,6 km2. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk gjennom lang tid.
 • Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. Dette skyldes først og fremst at jordbruket er svært endret i forhold til for 50-100 år siden. Gjengroing er en stor trussel mot naturmangfoldet i kulturlandskapet.
 • Det er registrert 151 karplantearter i området, hvorav 138 arter er funnet i utmark og 86 på setervoller. Dette er et svært høyt antall, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Av spesielt interessante arter kan nevnes marinøkkel, bakkesøte, snøsøte, fjellnøkleblom, brudespore, kvitkurle, engmarihånd og huldrestarr. Det er registrert lokaliteter med svært interessant beitemarkssopper i området.

Fasiliteter

 • Parkering ved setervegen (Synnerdalsveien) ved skilt med "Velkommen til Forollhogna nasjonalpark". Do og kafè/mat på museumssetra. Lavvo for overnatting.
 • Les mer om innfallsporten Budal i Outtt

Overnattingsmuligheter

Du kan lese mer om overnattingsmuligheter og aktiviteter på Budals egen nettside Budal.net 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Storbekklia kultursti i Budal

Forollhogna

Vandring
Enkel
2.7 km · 1 – 2 t

Sist oppdatert: