Gamle Tingelstad kirke - St Petri Kulturminner

 • Tingelstad gamle kirke - St Petri

  Tingelstad gamle kirke - St Petri Foto: Kari Møyner

 • Tingelstad gamle kirke - St Petri

  Tingelstad gamle kirke - St Petri

 • Tingelstad gamle kirke - St Petri

  Tingelstad gamle kirke - St Petri Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: januar-november

Om Gamle Tingelstad kirke - St Petri

Vil du oppleve en liten, intim og vakker middelalder kirke bør du se Tingelstad gamle kirke. Kirken er antatt oppført i 1220-årene og er i romansk stil og av lokal stein. Kirken er en av landets få middelalderkirker med originalt interiør fra 1500- og 1600-tallet i behold. I korbuen er et krusifiks fra midten av 1200-tallet. Adkomst: For å komme til kirken tar du av rv4 i Sandvollkrysset, Jaren og kjører nordover mot Fagernes/Brandbu. Ta raskt til høyre på Amundrudvegen. Til venstre opp Dvergstenlinna. Følg skilting til museum. Kirken ligger rett sør for Hadeland Folkemuseum. Det er greit å parkere ved kirken. Du kan også kjøre over Granavollen og følge Den bergenske hovedveg/Kongevegen nordover til du kommer til kirken og museet. I 1866 ble det innviet er ny Tingelstad kirke og derfor omtales denne middelalderkirken som den gamle. Da den nye kirken ble tatt i bruk ble denne tatt ut av vanlig bruk, og har derfor ikke blitt modernisert og restaurert. Kirken omtales også som St. Petri kirke, etter helgenen den i følge tradisjonen er viet til. Det har ikke hørt kirkegård til denne kirken. Gravstedene var ved en annen kirke i sognet, Grinaker kirke. Kirken er forholdsvis liten, men kneiser på en kolle som gir god utsikt mot nord, vest og sør. Kirken har tidligere vært hvitkalket og det må ha gjort den til et enda tydeligere landemerke. Fra kirken ser man, den nye Tingelstad kirke i vest, Granavollen med Søsterkirkene og Steinhuset i sør. Fjellene og åsene er blant annet Norefjell i vest, Sølvsberget i sørvest, Buhammeren i sør, Rånåsen/Hvaleby¬kampen i øst og Brandbukampen i nord. Nord for kirken ligger Hadeland Folkemuseum. I katolsk tid har interiøret vært mer åpent enn i dag. Da fantes det ikke benker og galleri. Men det var trolig flere altere med bilder eller skulpturer og flere kalkmalerier på veggene. Krusifikset i korbuen som er datert til midten av 1200-tallet er den eneste gjenstanden fra middelalderen som er bevart i kirken. Inventaret i kirken er i hovedsak fra 1500- og 1600-tallet og er godt bevart eksempel på tidlig inventar fra tiden etter reformasjonen. Prekestolen er datert 1579 og er en av landets eldste prekestoler som fortsatt er i bruk. Den sekskantede døpefonten med lokk, benkene og galleriet er fra rundt 1600. Kirken framstår i dag som praktisk talt uendret siden første tiår av 1700-tallet da vinduet mot nord ble satt inn og billedhugger Isak Israelsen lagde ny altertavle og dekorerte taket med skyer. Den rundbuede nisjen i ytterveggen mot øst har trolig rommet en liten skulptur eller andaktsbilde i katolsk tid. Takrytteren (tårnet) fra 1820 er den yngste delen av kirken. I sommerhalvåret er det enkelte gudstjenester i kirken og konserter. Det er populært å vie seg i denne kirken. Omvisning ved henvendelse til Hadeland Folkemuseum.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Klokkerlåven

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Tingelstad natur og kultursti

Hadeland

Vandring
Enkel
7.5 km · 2.5 – 3 t

Bilden - en steinsetting

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Moen

Hadeland

Vandring
Enkel
5.6 km · 1.5 – 2 t

Sist oppdatert: