Memurubu Overnatting

  • Foto: Magnus Snøtun

  • Foto: Kari Sveen

  • Foto: Kari Sveen

Viktig informasjon

Om Memurubu

I ei vik midt på nordsida av Gjende, kjem elva Muru ut i Gjende frå Memurudalen. Her nede ligg Memuru turisthytte, tidlegare ei seter som i dag har ca 150 overnattingsplassar. Memurubu turisthytte er ei av tre store turisthytter knytt til Gjende og her vart den fjerde turisthytta til DNT sett opp i 1872 (vart seinare overteke av familien til dagens eigar). Dette var fjellseter for gardane på Sveine i nordaustre del av Lom kommune, om lag 42 km i luftlinje. Tidlegare gjekk buføringsvegen over frå Veodalen, men stien langs Gjende frå Gjendeosen vart seinare bygd som buføringsveg for setera ved Muru. I dag kjem besøkande til Memurubu via den gamle buføringsvegen, over Besseggen, over Bukkelægre eller med Gjendebåten. Parkering og kollektiv transport er tilgjengeleg ved Gjendeosen. I ei vik midt på nordsida av Gjende, kjem elva Muru ut i Gjende frå Memurudalen. Her nede ligg Memuru turisthytte, tidlegare ei seter som i dag har ca 150 overnattingsplassar. Memurubu turisthytte er ei av tre store turisthytter knytt til Gjende og her vart den fjerde turisthytta til DNT sett opp i 1872 (vart seinare overteke av familien til dagens eigar). Dette var fjellseter for gardane på Sveine i nordaustre del av Lom kommune, om lag 42 km i luftlinje. Tidlegare gjekk buføringsvegen over frå Veodalen, men stien langs Gjende frå Gjendeosen vart seinare bygd som buføringsveg for setera ved Muru. I dag kjem besøkande til Memurubu via den gamle buføringsvegen, over Besseggen, over Bukkelægre eller med Gjendebåten. Parkering og kollektiv transport er tilgjengeleg ved Gjendeosen.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Download our Jotunheimen guide

Get offline access to all 37 Jotunheimen hiking trails and maps in the Outtt app.

Buy now for €6.99

  • Receive a download code
  • Download/open the Outtt app for Android or iOS
  • Enter the code to unlock offline access

Se flere populære opplevelser

Memurubu to Gjendebu over Bukkelægret

Jotunheimen National Park

Vandring
Krevende
10 km · 4.5 – 6.5 t

Besseggen Ridge

Jotunheimen National Park

Vandring
Krevende
14 km · 7 – 9 t

Memurubu

Jotunheimen National Park

Vandring
Enkel
0.6 km · 2 t

Gjendebu to Fondsbu

Jotunheimen National Park

Vandring
Middels
15.8 km · 5 – 7 t

Sist oppdatert: