Memurubu Overnatting

  • Foto: Magnus Snøtun

  • Foto: Kari Sveen

  • Foto: Kari Sveen

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Memurubu

I ei vik midt på nordsida av Gjende, kjem elva Muru ut i Gjende frå Memurudalen. Her nede ligg Memuru turisthytte, tidlegare ei seter som i dag har ca 150 overnattingsplassar. Memurubu turisthytte er ei av tre store turisthytter knytt til Gjende og her vart den fjerde turisthytta til DNT sett opp i 1872 (vart seinare overteke av familien til dagens eigar).

Dette var fjellseter for gardane på Sveine i nordaustre del av Lom kommune, om lag 42 km i luftlinje. Tidlegare gjekk buføringsvegen over frå Veodalen, men stien langs Gjende frå Gjendeosen vart seinare bygd som buføringsveg for setera ved Muru.

I dag kjem besøkande til Memurubu via den gamle buføringsvegen, over Besseggen, over Bukkelægre eller med Gjendebåten. Parkering og kollektiv transport er tilgjengeleg ved Gjendeosen.

I ei vik midt på nordsida av Gjende, kjem elva Muru ut i Gjende frå Memurudalen. Her nede ligg Memuru turisthytte, tidlegare ei seter som i dag har ca 150 overnattingsplassar. Memurubu turisthytte er ei av tre store turisthytter knytt til Gjende og her vart den fjerde turisthytta til DNT sett opp i 1872 (vart seinare overteke av familien til dagens eigar).

Dette var fjellseter for gardane på Sveine i nordaustre del av Lom kommune, om lag 42 km i luftlinje. Tidlegare gjekk buføringsvegen over frå Veodalen, men stien langs Gjende frå Gjendeosen vart seinare bygd som buføringsveg for setera ved Muru.

I dag kjem besøkande til Memurubu via den gamle buføringsvegen, over Besseggen, over Bukkelægre eller med Gjendebåten. Parkering og kollektiv transport er tilgjengeleg ved Gjendeosen.

Se flere populære opplevelser

Besseggen
Jotunheimen

Vandring 13.1 km · 7 – 9 t

Gjendetunga
Jotunheimen

Utsiktspunkt 2.8 km · 2 – 4 t

Gjendehøe
Jotunheimen

Utsiktspunkt 1.3 km · 2 – 2.5 t

Natursti langs Gjende
Jotunheimen

Planteliv 2.1 km · 1 – 2 t

Memurubu kart