Fuglane i Sputrefossens gjel Fuglekikking

 • Fossekallen

  Fossekallen Foto: Thor Østbye

 • Vintererle

  Vintererle Foto: Thor Østbye

 • Gjerdesmetten

  Gjerdesmetten Foto: Thor Østbye

 • Tårnfalk

  Tårnfalk Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni–november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 0.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 70 meter
 • Varighet: 1–2 timer

Om Fuglane i Sputrefossens gjel

Når vassføringa er stor er Sputrefossen verdt ein tur i seg sjølv. Vassmassane mellomlandar i ein botn oppi fjellsida og blir kasta opp i været og står i ein fin boge i fallet mot botnen av gjeldet. Derav namnet. Gjelet som Sputrefossen fell ned i, har ikkje eitt, men mange fossefall. Frå nordsida er det enkelt og ta turen ned i til foten av fossane, og kjenne på vatnet som svever gjennom lufta og ”vatner” plantene som veks der.

På vegen ned i gjelet er det frodig vegetasjon. Bergarten er fyllitt og du har eit overveldande mangfald av planter her – frå dei som veks på tørre rabbar til dei som ”søkjer” mot vasskjeldene. Den bratte nedgangen består av lausmasse og her veks det planter du normalt finn i bratte lier 800 moh. Det er tepperot, engsmelle, engsoleie, skogstorkenebb, svarttopp, jordbær, bringebær, kongsspir, tyrihjelm og mange fleir. Nær botnen dominerer bregna. Den loddrette sida mot aust får mykje vasssprut frå fossane, og det er interessant å sjå korleis mose, rosenrot, tettegras og bregner klamrar seg til små hyller og sprekker oppetter.

Adkomst: Du tek av frå E16 i austenden av Vangsmjøsa ved Hemsing bru, inn på fv 293. Følg skiltinga mot Slettefjellvegen. Etter ca 4 km kryssar du elva Rysna på bru. Rett etter at brua er passert, tek Slettefjellvegen av til venstre (bomveg). Du følgjer denne ca 700 m til krapp høgresving, rett etter ei ferist. Her parkerer du. Det går stig langs toppen av gjelet til nordenden, kor du dreier vestre og ned i gjelet.

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Plantejakt i Sputrefossens gjel

Vang

Planteliv 0.5 km · 0.5 t

Blåe Berge

Valdres

Skitur 14 km · 5.5 – 7.5 t

The ridge to Tomashelleren

Vang

Skitur 30.1 km · 48 t

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt