Lirype ved Reinhamran Fuglekikking

 • Lirype

  Lirype Foto: Thor Østbye

 • Rypebær

  Rypebær Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: januar-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 3.3 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 240 meter
 • Varighet: 2-4 timer

Om Lirype ved Reinhamran

Ved Reinhamran trives Lirypa godt. Om du vil se Lirype kan du derfor ta bilen til Sussstølen. Parker ved parkeringsplassen og følg merking i retning Reinhamran. Lirypa hekker vanlig i fjellbjørkeskogen til godt opp i vierbeltet. Gjennom vinteren opptrer arten i større og mindre flokker i bjørkebeltet på matsøk. Fra Susstølen går du fra skog og bjørkebeltet, via vier til høgfjellsvegetasjon.

Kjennetegn: Lengde 35-43 cm. Fjørdrakta veksler mellom årstidene. I alle drakter er stjerten svart og vinger og buk hvite. Om vinteren er lirypa kvit, om våren er hode, hals og frambryst rødbrunt, resten av oversida er flekkete i kvit og brunt. Hannen, kalla steggen, med stor rød kam over øynene. På sommeren med vatra brun fjørdrakt på oversida, hoa noe lysere enn hannen. Fra september kommer vinterdrakta og fuglen blir mer og mer kvit utover høsten. 

Mat:
Lever av plantekost, bær, knopper og blad. På vinteren spiser arten mye knopper og rakler av dvergbjørk.

Trekkforhold:
Standfugl. Det forekommer mindre flyttinger mellom ulike områder.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Svarthamar-Liomseter

Langsua

Vandring
Middels
34.7 km · 3 – 5 t

Kanotur i Røssjøen

Langsua

Vandring
Middels
9 km · 6 t

Liomseter-Nordbua

Langsua

Vandring
Middels
14.7 km · 3 – 5 t

Røssjøkollane

Langsua

Vandring
Middels
3.2 km · 3 – 6 t

Sist oppdatert: