Lirype ved Reinhamran Fuglekikking

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Destinasjon Langsua
  • Sesong januar–november
  • Vanskelighetsgrad Medium
  • Lengde 3.3 kilometer
  • Høyde 240 meter
  • Varighet 2–4 timer

Legg i favoritter

Om Lirype ved Reinhamran

Ved Reinhamran trives Lirypa godt. Om du vil se Lirype kan du derfor ta bilen til Sussstølen. Parker ved parkeringsplassen og følg merking i retning Reinhamran. Lirypa hekker vanlig i fjellbjørkeskogen til godt opp i vierbeltet. Gjennom vinteren opptrer arten i større og mindre flokker i bjørkebeltet på matsøk. Fra Susstølen går du fra skog og bjørkebeltet, via vier til høgfjellsvegetasjon.

Kjennetegn: Lengde 35-43 cm. Fjørdrakta veksler mellom årstidene. I alle drakter er stjerten svart og vinger og buk hvite. Om vinteren er lirypa kvit, om våren er hode, hals og frambryst rødbrunt, resten av oversida er flekkete i kvit og brunt. Hannen, kalla steggen, med stor rød kam over øynene. På sommeren med vatra brun fjørdrakt på oversida, hoa noe lysere enn hannen. Fra september kommer vinterdrakta og fuglen blir mer og mer kvit utover høsten. 

Mat:
Lever av plantekost, bær, knopper og blad. På vinteren spiser arten mye knopper og rakler av dvergbjørk.

Trekkforhold:
Standfugl. Det forekommer mindre flyttinger mellom ulike områder.

Se flere populære opplevelser

Reinhamran
Langsua

Vandring 3.3 km · 2 – 4 t

Svarthamar-Liomseter
Langsua

Vandring 15.4 km · 3 – 5 t

Kanotur i Røssjøen
Langsua

Vandring 9 km · 6 t

Liomseter-Nordbua
Langsua

Vandring 14.7 km · 3 – 5 t

Lirype ved Reinhamran kart