Fuglekikking i Hersjømyrin Vandring

 • Naustelona, Hersjømyrin

  Naustelona, Hersjømyrin Foto: Thor Østbye

 • Myrhauk

  Myrhauk Foto: Thor Østbye

 • Fjelltjæreblom (Viscaria alpina)

  Fjelltjæreblom (Viscaria alpina) Foto: Thor Østbye

 • Blåstrupe (Luscinia svecica)

  Blåstrupe (Luscinia svecica) Foto: Thor Østbye

 • Hersjømyrin

  Hersjømyrin Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 13.4 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 90 meter
 • Varighet: 6-8 timer

Om Fuglekikking i Hersjømyrin

Til Hersjømyrin naturreservat kommer du lettest fra vegen som går fra Veslefjell og ned mot Øyangen. Andre muligheter er å gå inn fra Storhølisæter eller fra vegnettet vest for området. Ta med vanntett fottøy, fuglebok og kikkert! Husk at du er gjest i et naturområde hvor hensyn til sårbart dyre- og planteliv er nødvendig. Området er vernet for å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde. Naturreservatet er et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter. Spesielle verneregler: Motorferdsel på vegen mellom Ves- lefjell og Øyangen er tillatt. Bruk av robåt, kano e.l. er tillatt i Øvre - og Nedre Hærsjøen f.o.m. 20. juni i samsvar med forvaltningsplan. Bruk av robåt er tillatt på de samme vatna tidligere på året, i forbindelse med fiske i samsvar med forvaltningsplan. En mosaikk av ulike naturtyper gjør det spennende å vandre i Hersjømyrin naturreservat. De store vatna Øvre Hersjøen, Nedre Hersjøen og Langvatnet setter preg på dette store verneområdet. Disse vatna er en viktig del av leveområdet for mange våtmarksfugler. Sammen med store myrområder, bekker og elver, gammel barskog og frodig fjellbjørkeskog utgjør dette et variert leveområde for en lang rekke sjeldne og sårbare fugle- og plantearter. Flere steder er vegetasjonen preget av langvarig beiting. Denne beitepåvirkningen gir blant annet rike forekomster av lyselskende planter som mogop, snøsøte og fjelltjæ- reblom. Naturreservatet byr også på storslagen utsikt inn mot Langsua nasjonalpark! Oppsøker du Hersjømyrene i et godt smågnagerår vil du kunne møte myrhauk og jordugle som jakter lett synlig i åpent myrterreng. I slike år er også fjellvåk og tårnfalk hyppige innslag i områdets fuglefauna. Det er imidlertid våtmarksfuglene som er hovedgrunnen til at myrområdet er vernet. Sjøorre, havelle, krikkand, storlom, trane, myrsnipe og grønnstilk er eksempel på arter som opptrer mer eller mindre vanlig. I vierkrattene møter du flotte spurvefugler som lappspurv, blåstrupe og gulerle! Bruk også litt tid i blautmyra og let etter kjøttetende planter, her vokser det nemlig både smal- og rundsoldogg på konstant jakt etter insekter.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Nordre Langsua

Langsua

Vandring
Middels
13.7 km · 9 – 11 t

Storhøliseter - Storkvelvbu

Langsua

Vandring
Middels
12.8 km · 3 – 5 t

Storhøpiggen

Langsua

Vandring
Middels
9.7 km · 3.5 – 5 t

Vandring i Haldorbu

Langsua

Vandring
Middels
26.7 km · 8 – 12 t

Sist oppdatert: