Erfaringsstol 'Svev' Interessepunkt

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Land
  • januar – desember
  • Medium
  • 1.4 kilometer
  • 90 meter
  • 1 – 2 timer

Om Erfaringsstol 'Svev'

Svev er å finne på Seterhaugen øst for Trevatna i Søndre Land. Det er et omfattende stinett til vandring ved erfaringsstolen Svev.

Erfaringsstol Svev har blitt skapt av Peder Istad i 2013. Per Joel Andersson har i lag med Peder gjennomført det praktiske arbeidet..