Spring skiing in Oppdal

Take the train to Oppdal

Showing 1 - 8 of 10

Søndre Knutshø, Oppdal

3 - 4 hours

5.9 km

Halsbekkhøa, Oppdal

3 - 3.5 hours

2.9 km

Ski to Storhornet

2.5 - 3 hours

5.1 km

Svarthøtta, Oppdal

3.5 - 4.5 hours

11 km

Stensesbruna

0.5 - 1.5 hours

2.8 km

Vangshøa fra Haugset, Oppdal

3 - 3.5 hours

5.1 km

Allmannberget fra Stølsætra, Oppdal

2 - 2.5 hours

4.6 km

Nonshøa i Skaret

0.5 - 1.5 hours

2.1 km

Showing 1 - 8 of 10