Outdoors in Valdres

Helgetur på hesteryggen
Valdres

Horseback Riding 25.5 km · 45 – 46 hr

Smørlitoppen
Valdres

Hiking 2.1 km · 2 – 3.5 hr

Valdresbanen
Valdres

Cycling 17.9 km · 2 – 4 hr

Rasletinden
Valdres

Hiking 8.6 km · 6 – 7 hr

Spåtind
Valdres

Hiking 5.6 km · 4.5 – 5.5 hr

Fisketur i Begna
Valdres

Fishing 2.7 km · 0.5 – 1 hr

Bitihorn
Valdres

Hiking 3.2 km · 2 – 4 hr

Makalausfjellet
Valdres

Hiking 2.7 km · 2 hr

Puttekollen
Valdres

Hiking 1.5 km · 1 – 2 hr

Skaget
Langsua

Hiking 3.5 km · 4 – 5 hr

Get these trails and more in the Outtt app

Detailed descriptions · Marked trails · Offline maps