Skardåsen

Cross-Country Skiing 1.5 - 2.5 h 13.5 kmKjell Arne Berntsen
Morten Helgesen, www.valdresibilder.no
Kjell Arne Berntsen
Morten Helgesen, www.valdresibilder.no
Morten Helgesen, www.valdresibilder.no

Did you like Skardåsen? See our other suggestions.

Skardåsen

2 - 4 h

14.9 km

Marsteinshøgda

0.3 h

0.4 km

Valdresbanen

2 - 4 h

17.9 km

Storøya kulturvandring

1 h

1.8 km