Gaaltije to Cultural Heritage

Kaldkilde nummer to ved Finnkoihaugan

  • Photo: Amund H. Steinbakken

  • Photo: Amund H. Steinbakken

  • Photo: Amund H. Steinbakken

  • Photo: Thomas Ole Andersen

Essential info

Add to favorites

About Gaaltije toEn samisk boplass måtte ha tilgang til godt drikkevann, helst i form av oppkommer, men også via rennende bekker. Her kunne det være viktig med kjølekammer hvor man for eksempel kunne oppbevare melk. Det var avgjørende for en samisk boplass med kilder/rent vann. Vanntilgang er derfor en indiktaor når man skal gjenkjenne samiske boplasser.

Kaldkilder eller kjølekammer ble murt opp i naturlige kulper i bekker uten mye strøm. Disse kamrene kunne bli hellelagt med flate steiner i bunnen og på sidene i kulpen. Dette ble gjort for å danne er rom for oppbevaring. På denne måten fikk man et avgrenset kjølerom og man forhindret at flasker eller melkekagger ble ført med strømmen nedover elva.

Kilder hadde en sentral rolle i den samiske spiritiualitet, og hellighet og respekt var knyttet opp mot dem. Kilder var en innfallsport til åndeverdenen og ifølge et sagn kunne det oppstå reinflokker ved kilden.

Add to favorites

Share Tweet

Open adventure in app

Gaaltije to map