Moen

Hadeland

Hiking 1.5 - 2 h 5.6 km

Add to favorites

Easy hike on path and walkway.

Start: Moen Sportsground

Kari Møyner
Kari Møyner
Kjersti H. Tysland
Kari Møyner

Did you like Moen? See our other suggestions.

Dæhlenmoen - Gran tre

1.5 - 2 h

6.7 km

Kjølvegen - Eggelinna

1.5 - 2 h

5.1 km

Tomtehaugen - Marka

1 - 1.5 h

2.5 km

Dæhlenmoen - Jølsen - Tækeroa

3 - 3.5 h

9 km