Solblom i Nåverdalen, Berkåk Plants

  • Photo: Rolv Hjelmstad

  • Photo: Rolv Hjelmstad

Essential info

  • January – December

About Solblom i Nåverdalen, BerkåkSolblom er en truet og sjelden art, så vis aktsomhet når du er i feltet, og ikke plukk blomstene.