Tjønnhauan natursti Hiking Trail

Natursti om skogen i Grantævet mellom Vingelen og Tolga

 • Langs stien står bl.a. en stor, gammel "kragg" (furu) på ca 400 år. Den er over 17 m høy og har en omkrets på nesten 5 m!

  Langs stien står bl.a. en stor, gammel "kragg" (furu) på ca 400 år. Den er over 17 m høy og har en omkrets på nesten 5 m! Photo: Hilde Aanes

 • Turen går både gjennom skog og over myr. Stiene over myra er forsterket, men kan likevel være fuktig noen steder. Husk godt fottøy!

  Turen går både gjennom skog og over myr. Stiene over myra er forsterket, men kan likevel være fuktig noen steder. Husk godt fottøy! Photo: Hege Hovd

 • Mye spennende å utforske langs stien.

  Mye spennende å utforske langs stien. Photo: Hilde Aanes

 • Leser du infoskiltene langs stien kan du lære mye om forskjellig bruk av skogen.

  Leser du infoskiltene langs stien kan du lære mye om forskjellig bruk av skogen. Photo: Hege Hovd

 • Langs stien finnes flere tilrettelagte sitte- og bålplasser, samt turbok.

  Langs stien finnes flere tilrettelagte sitte- og bålplasser, samt turbok. Photo: Hege Hovd

Essential info

 • Destination: Forollhogna
 • Season: May-October
 • Difficulty: Medium
 • Distance: 3.9 kilometers (loop)
 • Elevation Gain: 110 meters
 • Duration: 1-3 hours

About Tjønnhauan natursti



Tema for naturstien er flerbruk av skogen. Langs stien finnes 20 ulike poster om alt fra historiske fenomener som kølmiler og dyregraver til våtmarksområder og fuglebad. I tillegg er det orientering om biotoper, flerbruk av skogen, fauna og flora. Stien går gjennom både barskog, lauvskog og blandingsskog, over myr og langs vann. Du vil finne eksempler på planter og dyr som tilhører den enkelte naturtypen.

Skogens betydning har variert gjennom tidene. Dyregraver viser at det har vært jakt etter elg her for flere tusen år siden. Spor etter ei kølmile viser hvordan behovet for ulike typer brensel har endret seg – siden driften rundt Rørosverket for ca. 350 år siden. Et gammelt skiferbrudd viser at det har vært tatt ut skifer til bl.a. taktekking herfra. 

I dag utnyttes skogen i dette området i mindre grad igjen – men ferske spor etter nevertaking på bjørk viser at det fremdeles er behov for never til taktekking – neverlurer – eller pyntegjenstander. Beitedyrene er borte, men elgen går de samme stier som sine forfedre……

Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures

Cultural Trail in Vingelen

Forollhogna

Hiking Trail
Easy
3 km · 1 – 1.5 hr

Vingelen - Tolga - Os - Dalsbygda

Forollhogna

Cycling
Medium
38.4 km · 4 – 5 hr

Forollhogna info center

Forollhogna

Point of Interest
Easy
 

Last updated: