Tjønnhauan natursti, Vingelen Hiking

Natursti om skogen i Grantævet mellom Vingelen og Tolga

 • Photo: Hilde Aanes

 • Photo: Hege Hovd

 • Photo: Hilde Aanes

 • Photo: Hege Hovd

 • Photo: Hege Hovd

Essential Info

 • Destination Forollhogna
 • Season May–October
 • Difficulty Medium
 • Distance 3.9 kilometers
 • Elevation 110 meters
 • Duration 1–3 hours

Add to favorites

About Tjønnhauan natursti, VingelenTema for naturstien er flerbruk av skogen. Langs stien finnes 20 ulike poster om alt fra historiske fenomener som kølmiler og dyregraver til våtmarksområder og fuglebad. I tillegg er det orientering om biotoper, flerbruk av skogen, fauna og flora. Stien går gjennom både barskog, lauvskog og blandingsskog, over myr og langs vann. Du vil finne eksempler på planter og dyr som tilhører den enkelte naturtypen.

Skogens betydning har variert gjennom tidene. Dyregraver viser at det har vært jakt etter elg her for flere tusen år siden. Spor etter ei kølmile viser hvordan behovet for ulike typer brensel har endret seg – siden driften rundt Rørosverket for ca. 350 år siden. Et gammelt skiferbrudd viser at det har vært tatt ut skifer til bl.a. taktekking herfra. 

I dag utnyttes skogen i dette området i mindre grad igjen – men ferske spor etter nevertaking på bjørk viser at det fremdeles er behov for never til taktekking – neverlurer – eller pyntegjenstander. Beitedyrene er borte, men elgen går de samme stier som sine forfedre……

Tjønnhauan natursti, Vingelen Map