Fredheim - Kløvstadmarka

Hadeland

Hiking 2 - 2.5 h 6.2 km

Easy hike on concrete roads, narrow paths and trails. Can be walked with a stroller!

Start: Fredheim School

Sissel Skjervum Bjerkehagen
Sissel Skjervum Bjerkehagen
Kari Møyner
Kari Møyner

Did you like Fredheim - Kløvstadmarka? See our other suggestions.

Tingelstad natur og kultursti

2.5 - 3 h

7.5 km

Klokkerlåven

Sølvsberget fra nord

1 - 3 h

4 km

Bilden - en steinsetting