Skjervum - Lynne - Læhren

Hadeland

Hiking 1.5 - 2 h 5.1 km

Add to favorites

Easy hike on narrow trails, walking and biking paths.

Start: Skjevrum Helse- og Omsorgssenter (Gran Sykehjem)

Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad

Did you like Skjervum - Lynne - Læhren? See our other suggestions.

Hvalabyrunden

2.5 - 3 h

6.4 km

Ringstad - Jørgensløkken

1.2 - 2 h

3.8 km

Skjervumsmoen

0.5 - 1 h

2.2 km

Skjervum - Prestmarken - Morstad

2 - 2.5 h

7.1 km