Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan Cultural Heritage

Samisk spor i Forollhogna

 • Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig.

  Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig. Photo: Thomas Ole Andersen

 • Gammetuft 2 før rydding

  Gammetuft 2 før rydding Photo: Amund H. Steinbakken

 • Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

  Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

 • Gammetuft 2 etter rydding

  Gammetuft 2 etter rydding Photo: Thomas Ole Andersen

 • Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene.

  Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene. Photo: Thomas Ole Andersen

Essential info

About Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan

Gammetuft 2 ved Finnkoihaugan

Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures

Kåava-gåetie ved Finnkoihaugan

Forollhogna

Cultural Heritage
Medium
 

Gaaltije én ved Finnkoihaugan

Forollhogna

Cultural Heritage
Medium
 

Gaaltije to ved Finnkoihaugan

Forollhogna

Cultural Heritage
Medium
 

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Download Outtt