Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan Cultural Heritage

Samisk spor i Forollhogna

 • Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig.

  Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig. Photo: Thomas Ole Andersen

 • Gammetuft 2 før rydding

  Gammetuft 2 før rydding Photo: Amund H. Steinbakken

 • Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

  Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

 • Gammetuft 2 etter rydding

  Gammetuft 2 etter rydding Photo: Thomas Ole Andersen

 • Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene.

  Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene. Photo: Thomas Ole Andersen

Essential info

About Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan

Gammetuft 2 ved Finnkoihaugan

Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures