Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan Cultural Heritage

Samisk spor i Forollhogna

 • Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig.

  Illustrasjonsfoto av gamme i nedfall fra boplassen Preannehke i Sverige. Torva siger nedover slik at det til slutt bare er vollene som blir synlig. Photo: Thomas Ole Andersen

 • Gammetuft 2 før rydding

  Gammetuft 2 før rydding Photo: Amund H. Steinbakken

 • Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

  Inndeling av gamme. Referanse: Holm Bull Ella, Jacobsen Anna, "Guktie derhvie - gåetiem tseegkedh", Saemien ööhprhtimmieraerie, Davvi Girji 1994

 • Gammetuft 2 etter rydding

  Gammetuft 2 etter rydding Photo: Thomas Ole Andersen

 • Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene.

  Ved rydding ble det oppdaget rester etter bål. Uforstand og uvitenhet kan føre til inngrep som ikke er ønskelig i kulturminnene. Photo: Thomas Ole Andersen

Essential info

About Gåetiesijjie ved Finnkoihaugan

Gammetuft 2 ved Finnkoihaugan

Map

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Download Outtt