Skjervumsrunden

Hadeland

Hiking 1 - 1.5 h 4 km

Add to favorites

Easy hike on walking and bike paths, then a gravel road down to Skjervumsvegen.

Start: Skjervum Helse- og omsorgssenter/Gran Sykehjem (Gran Hospital).

Else Hagen Lyngstad
Else Hagen Lyngstad

Did you like Skjervumsrunden? See our other suggestions.

Skjervumsmoen - Horgen

1.5 - 2 h

3.8 km

Skjervum - Prestmarken - Morstad

2 - 2.5 h

7.1 km

Skjervumsmoen

0.5 - 1 h

2.2 km

Hvalabyrunden

2.5 - 3 h

6.4 km