Skjervumsrunden Hiking

  • Photo: Else Hagen Lyngstad

  • Photo: Else Hagen Lyngstad

  • Photo: Else Hagen Lyngstad

Essential info

  • Hadeland
  • January – December
  • Easy
  • 4 kilometers
  • 110 meters
  • 1 – 1.5 hours

About Skjervumsrunden

Easy hike on walking and bike paths, then a gravel road down to Skjervumsvegen.

Start: Skjervum Helse- og omsorgssenter/Gran Sykehjem (Gran Hospital).