Gapahuken ved Valdres videregående skole Hiking Trail

 • Gapahuken

  Gapahuken

Essential info

 • Destination: Valdres
 • Season: April-October
 • Difficulty: Easy
 • Distance: 8.4 kilometers (out‑and‑back)
 • Elevation Gain: 260 meters
 • Duration: 1-2 hours

About Gapahuken ved Valdres videregående skole

Oppgave under Valdresvert-kurset på Innovasjonscampen på Valdres videregående juni 2018.

Trail description

Start ved miljøbua til skolen. Følg gårdsvegen oppover til du kommer på Månovegen. Gå på skrå over Månovegen og oppover skogsbilsveien, hold til venstre forbi redskapsplassen. Følg Pilsetvegen gjennom svingen og ta av på skogsbilvei som går oppover til høyre ved innkjøring og følg denne. Kryss så Pilsetvegen og fortsett på skogsbilveien i skogen. Når du nå kommer opp på Pilsetvegen igjen går du over veien og følger hogstfeltet opp på høyden. Gapahuken ligger nå på høyre hånd. 

Alternativ rute vil være å følge Pilsetvegen i stedet for skogsbilvei etter redskapsplassen.


Facts

Oppgaver som skal drøftes på turen:


Refleksjonsoppgave 1

Henry Ford, grunnleggeren av bilmerket Ford sa:

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.»

Utvikle næring dreier seg ofte om å samarbeide. Oppgaven dere skal løse blir ifølge Henry Ford best om dere samarbeider godt, hva skal til for å samarbeide godt?


Refleksjonsoppgave 2

World Tourism Organization gjev ut statistikk om reiseliv på verdsbasis.

- Visste du at tilgang opplevingar er det som i størst grad avgjer kvar folk reiser?

- Visste du og at tilgangen til gode matopplevingar er viktig for val av reisemål?


Korsleis kan dette sjåast på som ei mogelegheit for norsk landbruk?


Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures

Kultursti ved Faslefoss

Valdres

Cultural Heritage
Easy
1.4 km · 0.5 – 1 hr

Flaggberget

Valdres

Climbing
Demanding
0.2 km · 0.5 – 1.5 hr

Noraker gard

Valdres

Food & Drink
Easy
 

Valdresbanen

Valdres

Cycling
Easy
17.9 km · 2 – 4 hr

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Download Outtt