The Hessdalen phenomenon (Hessdalen lights) Point of Interest

Forunderlige lysfenomener

 • Hessdalsfenomenet

  Hessdalsfenomenet Photo: Høgskolen i Østfold

 • Infoplakater om Hessdalsfenomenet

  Infoplakater om Hessdalsfenomenet Photo: Astrid A. Haug

 • Infoplakater om Hessdalen og Hessdalsfjella

  Infoplakater om Hessdalen og Hessdalsfjella Photo: Astrid A. Haug

Essential info

About The Hessdalen phenomenon (Hessdalen lights)

Observasjoner av lysfenomenene i Hessdalen har siden tidlig på 1900-tallet versert på folkemunne. Først på midten av 1940-tallet kom de første skriftlige bekreftelser på de merkelige lysfenomenene. Fra dette tidspunktet og fram til 1981, har det blitt gjort ulike observasjoner som tyder på at lysene har blitt observert over lengre tid. Det var først på 1980-tallet at lysfenomenene i Hessdalen ble kjent både i Norge og resten av verden. På starten av 1980-tallet ble det gjort utallige observasjoner av både fastboende og tilreisende. Media fattet raskt interesse for dette, og lysfenomenene i Hessdalen ble ofte omtalt i både lokal, nasjonal og internasjonal presse, da som UFO (unidentified flying object). Tidlig på 1980 tallet kunne man ha opptil 20 observasjoner i uka. Siden den tid har hyppigheten av observasjoner avtatt, men det gjøres fortsatt flere observasjoner hvert år.

Hva kan du se?
Fenomenene blir oftest sett som lysfenomener. Karakteristikkene av disse lysfenomenene er veldig forskjellige, men mesteparten kan deles inn i tre hovedkategorier:
1) Et hvitt eller blått lysglimt, som varer fra mindre enn et sekund, opp til et par sekunder. Flere slike lysglimt kan ofte ses i en periode fra noen minutter opp til et par timer. Lysglimtene kan ofte være vanskelig å se på grunn av den korte tiden. De ses lettere i sidesynet, fordi menneskets øye er mer følsom for hurtige lysvariasjoner der.

2) Som oftest et gult lys, som varer fra noen minutter til et par timer. Det kan stå stille lenge, og det kan bevege seg fra sted til sted. Noen ganger beveger lyset seg meget raskt. Størrelsen kan være opp til 20 m. 

3) Flere lys samlet. Lysene følger hverandre slik at det kan se ut som om lysene er festet på noe. Noen få ganger er det blitt sett noe mørkt eller svart mellom disse lysene. Lysene kan ha forskjellige farger.

Lysfenomener er lettest å se når det er mørkt. De fleste observasjoner er gjort på kveldstid. Et fellestrekk ved fenomenene er at mennesker ikke hører en lyd.

Hvor kan du se det?
Fra infoplassen er de fleste observasjoner av lysfenomenet gjort på vestsiden av dalen.
Ser du på kartet på informasjonsplassen og finner Finnsåhøgda og Båttjønndalen er det steder der flere har sett Hessdalsfenomenet. Hvis man følger stien fra infoplassen opp mot fjellet Rogne, får du flott utsikt over de aktuelle områdene.

Lys som ligner på Hessdalsfeneomenet har blitt sett flere steder i verden. Det spesielle med lysene i Hessdalen, var at de forekom så ofte og lenge at seriøse forskere kunne se det med egne øyne. I løpet de siste 35 årene har forskere fra hele verden besøkt Hessdalen for å studere fenomenet.
For mer informasjon: www.hessdalen.org.

På informasjonsplassen finner du ellers informasjon om Hessdalen, om natur og friluftslivmuligheter i området og om Forollhogna nasjonalpark og Øyungen landskapsvernområde.

Map

Save and share

Feedback

Find other popular adventures

Hessjøen rundt

Forollhogna

Hiking Trail 5.8 km · 2 – 2.5 hr

Sti mellom Meiåan og Øyavollen, Hessdalen

Forollhogna

Hiking Trail 3.6 km · 3 – 5 hr

Finnkoihaugan

Forollhogna

Hiking Trail 5.8 km · 2 – 4 hr

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Download Outtt