Storenget - Synnerhogna, Dalsbygda Hiking

 • Photo: Atle Berg

 • Photo: Atle Berg

 • Photo: Atle Berg

 • Photo: Atle Berg

 • Photo: Atle Berg

Essential info

 • Destination Forollhogna
 • Season January–December
 • Difficulty Difficult
 • Distance 4.3 kilometers
 • Elevation 490 meters
 • Duration 1.5–3.5 hours

Add to favorites

About Storenget - Synnerhogna, Dalsbygda

Turstien til Storenget går gjennom et enestående, gammelt beite- og slåttelandskap opp til tregrensa. Om du vil, kan du forlenge turen opp til Synnerhogna (1210 moh). Synnerhogna ligger innenfor Forollhogna nasjonalpark, det er derfor ikke merket sti over tregrensa.

Myrengbekken, som passeres i starten av turen, har sitt utspring i kvølvet mellom Synner- og Midthogna. Stiens opprinnelse er sannsynligvis fra tiden slåttene i Milskiftåsen, Åsengene, Storenget og Myrengene ble høstet. Mye av vinterforet ble før i tiden hentet på utslåttene. I den senere tid er stiens nederste partier utbedret for vedkjøring med traktor.

Omtrent halvveis til Storenget passeres Vetlslettløa. Kun novsteinene er igjen. Her møttes stien fra Åsengene (mot sydvest) og vinterveien fra Gruven. Litt senere passeres Trøløa (en avstikker på 80 m fra stien) og Trøbua før en kommer til Storenget, som var et slåtteng under gården Øvre Grue i Dalsbygda.

Om en fortsetter mot Synnerhogna passeres Myrengrabben, i et åpent terreng med mye stor stein hvor terrenget stiger bratt. Fra toppen av Synnerhogna har du et vidt utsyn mot bl.a. Forollhogna, Rondane, Sølenkletten, Tron og Elgpiggen.

Add to favorites

Share Tweet

Open adventure in app

Storenget - Synnerhogna, Dalsbygda map