Med ski på Valdresbanen Cross-Country Skiing

  • Photo: Magnus Nygård

  • Photo: Magnus Nygård

  • Photo: Magnus Nygård

Essential info

  • Land
  • January – December
  • Easy
  • 23.7 kilometers
  • 230 meters
  • 2 – 4 hours

About Med ski på Valdresbanen

.