Den Bergenske kongeveg fra Stryken til Gran grense

Hadeland

Hiking 5 - 6 h 31 km

This trip need translation into English

Irene Thoresen
Irene Thoresen
Irene Thoresen

Did you like Den Bergenske kongeveg fra Stryken til Gran grense? See our other suggestions.

Skjervumsrunden

1 - 1.5 h

4 km

Skjervumsmoen

0.5 - 1 h

2.2 km

Skjervumsmoen - Horgen

1.5 - 2 h

3.8 km

Skjervum - Prestmarken - Morstad

2 - 2.5 h

7.1 km