Kultursti i Såttåhaugen Hiking Trail

Vandretur i historisk slåtte- og beitelandskap

 • Utsikt fra Snuddvollen mot Åsvollene og Forolhogna

  Utsikt fra Snuddvollen mot Åsvollene og Forolhogna Photo: Bjørn T. Aas

 • Slått ved Nørstenget vest for Snudda nord for Snuddvollen

  Slått ved Nørstenget vest for Snudda nord for Snuddvollen Photo: Bjørn T. Aas

 • Idyllisk ved Snudda

  Idyllisk ved Snudda Photo: Astrid A. Haug

 • Slått ved Fremstenget

  Slått ved Fremstenget Photo: Bjørn T. Aas

 • Fin tur i lett terreng

  Fin tur i lett terreng Photo: Astrid A. Haug

Essential info

 • Destination: Forollhogna
 • Season: June-October
 • Difficulty: Easy
 • Distance: 5.2 kilometers (loop)
 • Elevation Gain: 90 meters
 • Duration: 1.5-2 hours

About Kultursti i SåttåhaugenStart for turen går fra vegskillet til Åsvollen. Her er det rasteplass med bord/benker og informasjonstavle for slåttestien. Hele kulturstien er på 5, 25 km. Vandringen kan deles opp i to turer/sløyfer dersom du synes den blir for lang. Du kan gå stien øst for setervegen og følge setervegen tilbake til utgangspunktet.,  Alternativt kan du starte turen med å gå setervegen sørover til vegkrysset til Snuddvollan og gå den vestre sløyfa av turen (på vestsiden av elva). Det anbefales fjellsko eller støvler da noen partier av turen er våte.I båndtvangstid og beitesesong må hunder holdes i bånd.   

I elva Snudda er det flere fine steder å bade. Et av dem er nede ved brua over til Snuddvollan.

Ei hopløe er ei dobbelt løe. På enkelte større slåtteng ble det satt opp doble løer, slik at det skulle bli plass til alt høyet. Løene ble tømret av bjørk og fikk torvtak. Det skulle være gliper i veggene, slik at det kom luft til og høyet tørket og ikke råtnet. Ei hopløe er to løer som er står «i hop», det vil si tett sammen, med et tak i mellom. At de ikke bygde ei stor løe i stedet har nok å gjøre med lengden på bjørka i disse traktene.

Under slåtten bodde slåttefolket i slåttebua. Det kunne være et lag på 2-3 slåttekarer som slo graset med ljå, mens raksterkulla gikk etter med riva. Graset ble tørka og samla i høyløene og kjørt hjem seinere på vinteren..

Et av landets første setermeieri ble etablert i Såttåhaugen.

Flere setre i området har husvære for overnatting.

Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures