Forollhogna Infosenter, Vingelen

Food and Drink

Add to favoritesBunåva Kafé, som ligger i informasjonssenteret, er åpen hver dag om sommeren. Kafeen satser på lokale menyer og råvarer.

Vingelen er en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark fra sør. Vingelen har status som nasjonalparklandsbyen og er en av Norges mest særpregede fjellbygder. Bygda er regnet som det høyest beliggende kirkesogn i landet med kirketrappa på 702 m.o.h. Bygda har ellers en spesiell bygningskultur med mange hus som stammer fra 1700- og 1800-tallet.

Nasjonalparkområdet i Vingelen er en del av utmarksgrunnlaget for bygda, og har tradisjonelt vært nyttet i tradisjonsbundet landbruksnæring i en svært lang, ubrutt tradisjon. Slåttebruk, mosetak og beite er tradisjonelle bruksmåter i nasjonalparkområdet og seterkulturen i bygda er velkjent. Også jakt og fiske er en del av denne næringstradisjonen.

Hege Hovd
Ingrid Eide
Ingrid Eide
Ingrid Eide

Did you like Forollhogna Infosenter, Vingelen? See our other suggestions.

Sykkeltur Vingelen-Tolga-Os-Dalsbygda

4 - 5 h

38.4 km

Kultursti i Vingelen

1 - 1.5 h

3 km

Vingelen kirke

Vingelen museum