Bunåva Points of Interests

Info center in Vingelen National Park Village

  • Photo: Ingrid Eide

  • Photo: Hege Hovd

  • Photo: Ingrid Eide

  • Photo: Ingrid Eide

  • Photo: Ingrid Eide

Essential info

Add to favorites

About BunåvaBunåva Kafé, som ligger i informasjonssenteret, er åpen hver dag om sommeren. Kafeen satser på lokale menyer og råvarer.

Vingelen er en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark fra sør. Vingelen har status som nasjonalparklandsbyen og er en av Norges mest særpregede fjellbygder. Bygda er regnet som det høyest beliggende kirkesogn i landet med kirketrappa på 702 m.o.h. Bygda har ellers en spesiell  bygningskultur med mange hus som stammer fra 1700- og 1800-tallet.

Nasjonalparkområdet i Vingelen er en del av utmarksgrunnlaget for bygda, og har tradisjonelt vært nyttet i tradisjonsbundet landbruksnæring i en svært lang, ubrutt tradisjon. Slåttebruk, mosetak og beite er tradisjonelle bruksmåter i nasjonalparkområdet  og seterkulturen i bygda er velkjent. Også jakt og fiske er en del av denne næringstradisjonen.

Add to favorites

Share Tweet

Open adventure in app

Bunåva map