Sissihøa Hiking Trail

 • Det sies at på godværsdager kan man se helt til Trondheim fra toppen av Sissihøa. Man kan uansett se helt til Gjevilvatnet.

  Det sies at på godværsdager kan man se helt til Trondheim fra toppen av Sissihøa. Man kan uansett se helt til Gjevilvatnet. Photo: Oddveig Torve

 • Stien opp er godt merket.

  Stien opp er godt merket. Photo: Oddveig Torve

 • Varden på toppunktet er fredet.

  Varden på toppunktet er fredet. Photo: Oddveig Torve

 • Turen fra Kløftet passer folk i alle aldre.

  Turen fra Kløftet passer folk i alle aldre. Photo: Oddveig Torve

Essential info

 • Destination: Oppdal
 • Season: January-November
 • Difficulty: Medium
 • Distance: 5.8 kilometers (out‑and‑back)
 • Elevation Gain: 580 meters
 • Duration: 2-3 hours

About Sissihøa

På Sissihøa finner du den første varden som ble fredet i Norge. Dette skjedde i 2010 av Statens Kartverk. Toppunktet på Sissihøa ble første gang brukt under triangulering av Theodor Broch i 1835/1836. Hensikten var å forbinde Christiania (Oslo) målemessig med Trondheim. Den gamle varden fra 1935 ble restaurert og delvis ombygget i 1872 til en sylindrisk varde. Sensommeren 1955 ble varden ombygget av to studenter innleide som vardebyggere, Jørn Armand Johnsen og Tor Strømgren. I september 2010 ble en informasjonsplate i stål satt opp på Sissihøa-varden, som den første informasjonsplaten blant vardene i Verneplan for kart og oppmåling. Kilde: Statens Kartverk Loslisætrin og Mælisætrin ligger på et platåliggende høydedrag ved inngangen til Vinstradalen. Gardene i Losgrenda har sætret på Loslia og Mælia siden 1700-tallet. Sætergrendene i Loslia og Mælia blir i dag brukt til storfebeite og slått. Kilde: Drivdalen i vinden

Map

Questions or comments? Let us know.

Download trail descriptions, maps, and guides in the Outtt app.

Nearby adventures

Risberget

Oppdal

Hiking Trail
Medium
13.8 km · 3.5 – 4.5 hr

Våttåhaugan

Oppdal

Skiing
Easy
3.4 km · 1 – 1.5 hr

Allmannberget from Stølsætra

Oppdal

Skiing
Medium
9.2 km · 3 – 4 hr

Nordre Sissihøa

Oppdal

Skiing
Medium
14.9 km · 3 – 5 hr

Last updated: