Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda Hiking

Et område med historiske spor etter gruvedrift fra starten av 1800-tallet

  • Photo: Astrid A. Haug

  • Photo: Astrid A. Haug

  • Photo: Astrid A. Haug

  • Photo: Astrid A. Haug

  • Photo: Astrid A. Haug

Essential Info

Add to favorites

About Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda

Ser du opp i lia sør for Vangrøftdalen ser du tydelig hvor Fossgruva ( ca. 830 m.o.h.) har vært. Forekomsten ble mutet første gang i 1808 og drevet fram til 1812. Drifta ble gjenopptatt i 1906 -1920. Alle gruveåpninger ble gjenfylt i 1981. Stallen ved gruva står fortsatt igjen og rester og tufter fra flere andre hus. I 1912 var det 18 mann + stiger som jobbet ved gruva og de hadde fått elektrisk strøm fra kraftverket i Storfossen.

Ved vegkrysset til Skarvdalen finner du steinen "Til fedrenes minne", satt opp av Dalsbygda ungdomslag i 1958. Steinen symboliserer den omfattende aktiviteten som har vært i den frodige slåtte- og seterdalen.

"Til fedrenes minne"
Ein sten etter fortids isgang i fjellet
sett vi ned på det here stellet.
og steinen skal vera til takk og til minne
om far og mor og alt strev og all vinne
som dalens gjæve kvinne og kar
i ætters tider attende bar.

Find other popular adventures

Nørdervollia-Gruva
Forollhogna

Cross-Country Skiing 11.8 km · 1 – 2 hr

Gruvåsen i Dalsbygda
Forollhogna

Hiking 1 km · 1 – 2 hr

Kultursti i Såttåhaugen, Dalsbygda
Forollhogna

Hiking 5.2 km · 1.5 – 2 hr

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda Map