Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda Hiking Trail

Et område med historiske spor etter gruvedrift fra starten av 1800-tallet

 • Storfossen i Vangrøftelva

  Storfossen i Vangrøftelva Photo: Astrid A. Haug

 • Rasteplass

  Rasteplass Photo: Astrid A. Haug

 • Skiltet parkering fra Vangrøftdalsveien

  Skiltet parkering fra Vangrøftdalsveien Photo: Astrid A. Haug

 • Raste- og teltplass ved Vangrøftelva

  Raste- og teltplass ved Vangrøftelva Photo: Astrid A. Haug

 • Stein til fedrenes minne ved vegskillet til Skarvdalen

  Stein til fedrenes minne ved vegskillet til Skarvdalen Photo: Astrid A. Haug

Essential info

About Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda

Ser du opp i lia sør for Vangrøftdalen ser du tydelig hvor Fossgruva ( ca. 830 m.o.h.) har vært. Forekomsten ble mutet første gang i 1808 og drevet fram til 1812. Drifta ble gjenopptatt i 1906 -1920. Alle gruveåpninger ble gjenfylt i 1981. Stallen ved gruva står fortsatt igjen og rester og tufter fra flere andre hus. I 1912 var det 18 mann + stiger som jobbet ved gruva og de hadde fått elektrisk strøm fra kraftverket i Storfossen.

Ved vegkrysset til Skarvdalen finner du steinen "Til fedrenes minne", satt opp av Dalsbygda ungdomslag i 1958. Steinen symboliserer den omfattende aktiviteten som har vært i den frodige slåtte- og seterdalen.

"Til fedrenes minne"
Ein sten etter fortids isgang i fjellet
sett vi ned på det here stellet.
og steinen skal vera til takk og til minne
om far og mor og alt strev og all vinne
som dalens gjæve kvinne og kar
i ætters tider attende bar.

Map

Save and share

Feedback

Find other popular adventures

Utistuvollen, Vangroftdalen

Forollhogna

Food & Drink 0.5 – 1 hr

Vangrøftdalen

Forollhogna

Cycling 16.5 km · 1.5 – 5 hr

Nørdervollia-Gruva

Forollhogna

Cross-Country Skiing 11.8 km · 1 – 2 hr

Gruvåsen

Forollhogna

Hiking Trail 1.9 km · 1 – 2 hr

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Download Outtt