Finnkoihaugan Hiking

Traces of the Sami people in Hessdalen

 • Photo: Amund H. Steinbakken

 • Photo: Amund H. Steinbakken

 • Photo: Thomas Ole Andersen

 • Photo: Thomas Ole Andersen

 • Photo: Thomas Ole Andersen

Essential info

 • Destination Forollhogna
 • Season June–October
 • Difficulty Medium
 • Distance 5.8 kilometers
 • Elevation 140 meters
 • Duration 2–4 hours

Add to favorites

About FinnkoihauganTradisjonelle samiske næringsformer og levesett har i liten grad ført til inngrep og endringer i landskapet. Samene har levd i pakt med- og med respekt for naturen. Den samiske kulturen har alltid vært nært knyttet til naturen. Samene har brukt naturens egne materialer som brytes raskt ned og går tilbake til naturen. Spor etter samisk tilstedeværelse kan derfor være vanskelig å oppdage med et utrent blikk. Mange samiske kulturminner er også beskjedne og lite iøynefallende, og det kreves gjerne forkunnskaper for å vite hva man skal se etter.

En vandring blant samiske kulturminner bør gjøres med respekt for det levesettet som en gang eksisterte her.

Alle samiske kulturminner i området rundt Finnkoihaugen er fredet etter Kulturminnelovens § 4. Det er ikke tillatt å røre/gjøre inngrep i kulturminnene. Alle automatisk freda kulturminner har i tillegg en sikringssone på 5 meter fra dets synlige ytterkant.

For mer informasjon om samisk tilstedeværelse i Forollhogna anbefales følgende litteratur:
- Amund H. Steinbakken: Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna Nasjonalpark i 2009 og 2010.
- Karl H. Brox, Per Jordhøy og Jon J. Meli: Opplev Forollhogna. 2006.
- Friluftsforlaget 2006, N.P. Vigerstøl og J.C. Frøstrup: Forolhogna, historie - natur - kultur.

Add to favorites

Share Tweet

Open adventure in app

Finnkoihaugan map